A keleti kontinens egyik legnagyobb kiterjedésű országa az Ashama Birodalom, mely a Vailan Köztársaság és Uldur között terül el. A birodalom nagy részét a hatalmas Tethar-sivatag homokdűnékkel és oázisokkal tarkított földje foglalja el, ahol a terület őslakosai, az asharok területileg egymástól sokszor távol eső tartományokban élnek. A sivatagok népét rendkívül kifinomult kultúra jellemzi, a forró ország dúsgazdag kalifátusaiban egyaránt virágzanak a művészetek, a kereskedelem és a misztikus tanok.
Az asharok a sorsban hisznek mindenekfelett, hitük szerint minden eleve elrendeltetett, és az ember dolga csupán annyi, hogy megtöltse minél több szépséggel és élettel a neki rendelt utat. Legfőbb uruk Orolo, a Sorskígyó, az Öreg Istenek egyike, akinek megtestesülése után a birodalom rohamos virágzásnak indult.
Orolo átalakította az ország belső rendjét, és új, erősebb mágikus fortélyokra tanította meg követőit. Azt beszélik, hogy sok társával ellentétben a mai napig nem hagyta maga mögött az Alsó Síkot, hanem az örök homok alatt szunnyadva várja a Felemelkedés Korát.
Az ashar varázslók a mágia egy sajátos, csak itt fellelhető formáját alkalmazzák, aminek tanait kizárólag a sivatagi ország sorsmágusai ismerik, és ami a hat elem bonyolult összefűzésére épül. A sorsmágusok ezáltal képessé válnak arra, hogy a manát úgy formálják meg, hogy azzal kissé kimozdítsák az idő folyását a megszokott medréből. És bár a sors mindig visszatér a neki rendelt útra, de az odavezető utat minimálisan lehet befolyásolni, illetve bele lehet lesni a jövendő könyvébe is.
Legendák szólnak az ashar jövendőmondókról, kiket számos külhoni keres fel minden évben egy-egy jóslat reményében. Emellett mind többet suttognak mágusaik, a sorsfaragók rejtett titkairól is, és arról hogyan játszották ki a halált számos alkalommal azzal, hogy varázsszavakkal meglesték a jövőt.
Mivel az Ashama Birodalom a jósok birodalma, azt beszélik, abból fakad az ország nagy gazdagsága is, hogy csak olyan háborúba kezdenek bele, amiről tudják, hogy biztosan megnyerhetik, valamint eszerint kötnek üzleti megállapodásokat is.
Van azonban árnyoldala is a sorsmágusok tudásának, ugyanis Orolo tanítása szerint a gyermekek már közvetlenül születésük után átesnek a sorsfonaluk vizsgálatán. Ez a bonyolult és sokszor napokig is elhúzódó szertartás hivatott dönteni arról, hogy az újszülött élete során miként járul majd hozzá a birodalom gyarapodásához. Ez meghatározza a gyerekek tanítását már ifjú koruktól kezdve, nem csoda hát, hogy a kalifátusok szövetségéből kerülnek ki Nouros legkiválóbb mesteremberei.
Azokat a gyerekeket azonban, akiknek jövőjére baljós árnyak vetülnek, és kiknek sorsa a bűnök mocsarába vezet, elszakítják a családjuktól, és a belső sivatagok vidékére, a Homokmély szurdokvárosaiba száműzik. A gyermekért a következő napokban érkezik meg az éj leple alatt a rabszolgakereskedők által vezérelt szekerek sora, melyet a Kárhozottak Karavánjaként is emlegetnek, hogy elvigyék a gyermekeket a belső Tethar zord vidékére.
Itt, hol az éjszakák mardosó hideget hoznak, és hol a túlélés válik az egyetlen valós céllá, sajátos társadalom alakult ki a kitaszított asharok, a Kárhozottak közösségeiből. Ezek az emberek csak a mának élnek, nem törődnek a jövővel, az életüket egyáltalán nem féltik, ezáltal félelmetes ellenfelei bárki élőnek.
Innen származnak a kontinens legkiválóbb bérgyilkosai, az Arany Skorpiók is, akik arannyal futtatott, démoni skorpió fejét mintázó hírhedt maszkjukat viselik, és lassan ölő idegméreggel gyilkolnak.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ