Káosz a Nagytanácson

Szerző: Györfi Ádám 2022

Deres látomás

Szerző: Györfi Ádám 2023

A vezeklő

Szerző: Orosz István 2023

A végső érv

Szerző: Szöllösi Kristóf 2023

A túlélő

Szerző: Szöllösi Kristóf 2023

Találkozás

Szerző: Pál Tünde

Consectetur

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sokan Athreia és Neiralis részeként tekintenek a számos kisebb hercegség által alkotott államszövetségre, ami figyelembe véve a két ország rájuk gyakorolt politikai, gazdasági és katonai befolyását, nem is ok nélkül való.
Ez a tavakban és folyóvizekben rendkívül gazdag vidék mindig is a testvérállamok szövetségese volt, és tekintve, hogy a mai napig a halhatatlanok irányítása alatt áll, ennek megváltozására a következő időkben sem kell nagyon számítani.
A hercegségek földjeit a kontinens egyik legnagyobb folyója, a Maeron szeli át, ez pedig jelentős kereskedelmi befolyást teremt az egymástól szokásaikat, de még a társadalom összetételét tekintve is jelentősen eltérő törpeállamok számára.
Mivel a tavak százaival pettyezett földek nem biztosítanak ideális környezetet a növénytermesztésre vagy állattenyésztésre, ezért az itt élő népek hamar a halászat, és a keletről vízi úton érkező áruk elosztására, és a különböző országok felé történő továbbításra rendezkedtek be. Ennek megfelelően az itt élő emberek meglehetős jómódban élnek, a vámokból és sarcokból származó jelentős bevételek hatására gyorsan kialakult egy tehetős, a kereskedelmet felügyelő réteg, akik a testvérállamoktól a földekkel együtt kapott hercegi címekért versengenek folyamatosan.
A történészek úgy vélik, hogy a hercegségek mai területét Athreia hatalmasai adták jutalmul a seregükben harcoló, messzi földről jött népek vezetői számára, hogy aztán déli szomszédjaikként mindig rendelkezésére állhassanak az Athreiai Főhercegnek, ha annak bármikor szüksége lenne jelentősebb katonai támogatásra.
Ma már a hercegségek élén is olyan, jellemzően tisztavérű halhatatlanok állnak, akik az athreiai panteon vérvonalaihoz tartoznak, ezáltal pedig még jobban megszilárdult a szövetség az északi szomszédokkal.
Magát a hercegségek emberi urait ennek megfelelően ezek a halhatatlanok választják ki. A legtöbb esetben politikai és kereskedelmi befolyás, valamint rátermettség alapján nyerheti el valaki a hercegi címet, hogy aztán a terület igazi urának számító hatalmas legfőbb pártfogoltja legyen a birodalom kormányzását érintő összes feladatban.
Az államszövetség leginkább a híres Maeroni Nagytanácsról vált nevezetessé Enerith-szerte.
A hagyomány szerint itt rendezik meg ugyanis minden évben azt a sokszor hetekig tartó eseményt, melyre a kontinens minden birodalma hivatalos, s melynek célja Enerith politikai és hatalmi stabilitásának fenntartása a mindenkit érintő ügyek, valamint az esetleges feszültségek diplomáciai úton történő rendezése által.
A Nagytanács helyszínéül minden évben más és más hercegség szolgál, ami hatalmas rangot biztosít az adott uradalomnak, és jellemzően az egész év során erre készül az ott élő népek zöme. Ennek legfőbb oka, hogy ilyenkor nemcsak az egyes országok követségei érkeznek a hercegségbe, de számos művészt, kereskedőt és szerencsevadászt is vonz a hatalmas súlyú esemény, a küldöttségeket szállásul látó város ilyenkor valóságos fesztiváli hangulatba kerül.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ