A császárért

Szerző: Györfi Ádám

Halhatatlanok pályázat 2022
1. helyezett
Ha a történelemre gyakorolt hatását nézzük, bizton nevezhetjük a Zhilar Birodalmat Nouros legjelentősebb hatalmú emberlakta államának. A birodalom élén a mindenkori császár áll, kit évezredek óta a Zhilar család fiúörökösei közül választanak ki. A császár névleg egyszerre legfőbb úr mind politikai, mind magisztrális szempontból, bár hatalma a felemelkedés korától számítva inkább jelképes, mint valós.
A birodalom vezetését a szigorú rendszabályok szerint élő varázslóurak, és a közülük 25 évente választott, kiemelt birodalmi fővarázsló, a Korrath végzi, azonban még mögöttük is áll egy nagyobb hatalom, a birodalom sorsát legtöbbször a színfalak mögül alakító, és a büszke embereket sokszor élő sakkbábúként mozgató mélységurak hatalmasai.
A birodalom szigorú kasztrendszer szerint működik, a legalacsonyabb szinten a dolgozók kasztja áll, míg őket követi a militáris rendeket tömörítő harcosok kasztja, felettük helyezkedik el a világ titkait kutató, a birodalom párját ritkító fejlettségű technikai vívmányait megalkotó tudók rendje. Végül legfelül a mágusok rendje áll, élükön a Mágusok Szövetségével, kik a császárság legtöbb érdemi döntését meghozzák.
A zhilarok körében a származás az uralkodói család kivételével nem játszik szerepet, hagyományos értelemben vett nemesség és ezzel járó előjogok nincsenek, mindenkit érdemei szerint jutalmaznak a birodalom nagyjai.
A császárság a mélységlakók évezredes tanításainak hatására nem csupán a mana erejének kiaknázásában járt minden más nép előtt, de a Birodalmi Tudóstársaság évszázadokon keresztül kísérletezett különböző gépek és szerkezetek megépítésével az ország szinte végtelen nyersanyagkészletének felhasználásával. És mivel az ősforrás ereje is rendelkezésükre állt, törekvéseiket fokozatosan egyre nagyobb sikerek koronázták meg.
Mára a Zhilar Birodalom bátran nevezhető Nouros technikailag legfejlettebb hatalmának, boszorkányos szerkezeteik működtetésére a magiko-technikusok rendje kifejlesztette a mana felhasználásának különleges módszerét, melynek segítségével a gépeiket életre tudják kelteni. A mágia és a technológia sajátos elegye adja a birodalom megállíthatatlan erejét, manával hajtott hadigépeik, repülő fregattjaik, az íjaknál és nyilaknál százszor veszedelmesebb, célzott manakisülések létrehozására alkalmas lőfegyvereik előtt még a Felső Síkok urai is kénytelenek voltak behódolni.
És bár mára a mágiával a felhők közé emelt, acélból épült városaikat mára már elhagyták az új hazáért, a birodalom vívmányai ma is büszkén hirdetik az emberi találékonyság és ambíció határtalan mivoltát Tharras-szerte.
A Zhilar Birodalom újkori történetének eseményeiről nem sokat tudni, de annyi bizonyos, hogy miután a halhatatlanokkal vívott háború véget ért, ugyanúgy bezárkóztak új otthonukba, mint tették azt ezredéveken keresztül az óvilágban. A síkok közötti kapukat bezárták, csupán néhányat hagytak közülük nyitva, amin keresztül az Alsó Síkon maradt szövetségeseikkel nagy ritkán küldöttek útján kapcsolatban maradhatnak. Nouros legerősebb birodalma így közvetlenül kivonult az embernépek sorsának alakításából, hogy újra belevesse magát az ismeretlen kutatásába, és az új világ titkainak és hatalmának feltárásába.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ