Enerith északi földjeinek egyik legnagyobb politikai hatalma, a zhilarbarát birodalmak ellenpólusa. Athreia évezredes múltra tekint vissza, már a legendák korában is erős országok virágoztak ezen a vidéken, melyek romjai mindenfelé megtalálhatóak birodalom szerte.
Athreia mindig is a kontinens szakrális életének központja volt, itt volt a legerősebb az óidők panteonjának befolyása, követőik ezer és ezer templomot és oltárt emeltek országszerte. Az athrák – ahogy a birodalom lakóit nevezik – egy rendíthetetlen erkölcsű, kemény nép, kiknek életében a spiritualitás mindig is kiemelt szerepet töltött be. Elkötelezett hívei a hagyományos lovagi eszméknek, életüket szigorú erkölcsi és jogrendszer szerint élik.
A halhatatlanok érkezése sem rendítette meg az országot, sőt isteneik földre szállását igaz hitük révén kivívott jutalomként élték meg, az összes ország közül Athreiaban találtak legnagyobb biztonságot az égi jövevények. És bár az egyházuk működése ugyan jelentősen átalakult, a megelevenedett istenek a papság, a lovagság és a katonaság vezetői lettek, az országot a mai napig a halhatatlanok vezetik szigorú rendben, erős, de igazságos kézzel.
A birodalom élén névleg a mai napig a Főherceg áll, és bár az uralkodói család utódlási sora már évszázadokra nyúlik vissza, az országot érintő legfőbb döntéseket a Birodalmi Nagytanács hozza meg, melynek tagjai között szinte kizárólag halhatatlan vérűek ülnek. Mint egyetlen elsőgenerációs halhatatlan, a hadsereg főparancsnoka már szinte a megtestesülés napja óta egy Ravenor nevű igazvérű, ki számos herceg mellett állt már megdönthetetlen támaszként az elmúlt kétszáz évben.
Athreia fővárosa az óceán partján fekvő Orolith, mely híres hatalmas és szinte hivalkodó szépségű fehér márványból emelt palotáiról és katedrálisairól. Itt székel a Birodalmi Nagytanács is, valamint itt áll a főhercegi palota is.
Emellett számos hasonló nagyváros található szerte a birodalomban, melyek élén rendszerint a rangidős halhatatlanok állnak. Az északi határ felé számos végvárat emeltek, hogy óvják az országot a hódítóktól, és bár folyamatosak a határvillongások, nagyobb konfliktus ennek ellenére sem alakult ki az elmúlt évtizedekben.
Athreia nyíltan küzd a halhatatlanok védelmében, emiatt számos alkalommal került éles vitákba északi szomszédjaival, A Ligával és Yrannon-nal, de komolyabb összecsapásra mindezidáig nem került sor. A két ország kapcsolatát folyamatos feszültség jellemzi, de a másik hatalmától való kölcsönös félsz miatt tettlegességre ritkán kerül sor közöttük.
Az utóbbi években Athreia városaiban egyre szélesebb körben kezdtek terjedni azok az eszmék, melyek az igazvérű halhatatlanok felsőbbrendűségét hirdetik, és az ezeket hirdető szervezetek az emberekkel keveredő hígvérűekkel szemben sok esetben fizikailag is fellépnek. A politikailag vagy gazdaságilag hasznot remélő emberi lakosság körében számos ilyen társaság támogatókra talált, így törve sok borsot a Birodalmi Gárda és a Hercegi Kémhálózat orra alá.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ