Tűz és vihar

Szerző: Kiss Adrienn

Halhatatlanok pályázat 2022
3. helyezett
Enerith keleti részén, a kontinens északi csücskétől egészen a déli partvidékig húzódnak a Keleti Nagyhegység, vagy másnéven a Wyrrania hegység hófedte bércei.
A hegység számos törzsnek ad otthont, akik elsősorban a lankásabb hegyoldalak kemény vidékének kemény, de békés lakói, és akik gyakran és szívesen kereskednek elsősorban fával és különböző húsokkal a környező országokkal.
Van azonban egy nép, mely régóta félelemben tartja Enerith legtöbb birodalmát, bár, legnagyobb megnyugvásukra, általában nem sok kapcsolatuk van velük. A Wyrrania ősi lakói ugyanis a wyrra-k, kiket a nyugatabbra eső országokban Sárkányszelídítők néven is gyakorta emlegetnek.
A megnevezés nem légből kapott, ugyanis már évezredekkel ezelőtt a Wyrrania mély tárnáiba húzódtak vissza az ősidők legerősebb teremtményei, a sárkányok. Ezek a nemes lények még a legtisztább formájában szívták magukba az Életfolyamot az idők kezdetén, mágikus erejük hatalmas volt, elsősorban a föld elemi erejének mesterei. A gyorsan változó világ számukra szélvészként forgó eseményeihez azonban nem tudtak, vagy nem akartak alkalmazkodni, így a belső hegység barlangjaiban húzták meg magukat, ahol éber álmukat alusszák, melyből csak vadászni kelnek fel, ha megéheznek.
A wyrrák titokzatos, szótlan és sziklakemény emberek, kik évezredek óta a sárkányhercegeket szolgálják. Sose fordultak a többi embernép istenei felé, mindig is elszigetelten, hegyi kolóniákban éltek.
A sárkányhercegek tiszteletére magas várakat véstek ki a Wyrrania sziklatestéből, melyet uraik tiszteletére rendszerint sárkánymotívumokkal díszítettek. A várakat úgy alakították ki, hogy az alkalomadtán előbújó sárkányokat is meg tudják ott vendégelni, és mivel a wyrrák népét évezredek közös múltja köti az ősi néphez, gyakran elő is fordul, hogy egy-egy sárkány időszakosan beköltözik ezeknek a váraknak a tág csarnokaiba.
A wyrrák vezetői az elemi mágia mesterei, történelmük olyan szorosan összefonódott a sárkányok szolgálatával, hogy legnagyobb varázstudóik idővel már fizikailag is hasonultak a hüllőurakhoz az alkalmazott mágia torzító hatásai miatt.
A wyrrák mesterei a sárkánylovaglásnak, és bár ritkán van alkalmuk valódi sárkányok hátán szelni a fellegeket, szinte minden wyrra tart hátasként kisebb termetű repülő vagy szárazföldi sárkánygyíkokat. A tojásokat már gyermekként maguk mellé veszik, és együtt nőnek fel a gyíkokkal, az évek során szinte családi kötelék alakul ki hátas és lovasa között.
A wyrrák zárkózott nép, és bár egymás között gyakoriak a belviszályok és a területekért folyó háborúk, melyek során akár a sárkányhercegek is összecsapnak, a külvilág birodalmaival azonban ritkán lépnek kapcsolatba.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ