Vérbosszú

Szerző: Szöllösi Kristóf

Halhatatlanok pályázat 2022
2. helyezett
Yrannon a zhilari magiko-technokrata birodalom legfőbb szövetséges állama Enerith északi részén. A zhilarokhoz hasonlóan erős a magisztrális hatalom ereje az országban, a mágikus tanokban majdnem olyan mértékű tudást szereztek meg, mint a nyugati kontinens legerősebb állama. Yrannont gyakran emlegetik a máguslordok országaként, ez nem véletlen, ugyanis a legfőbb hatalmat a Kékköpenyesek Rendje birtokolja, ezek a mágia minden elemét mesterien uraló varázshasználók valószínűleg Enerith legerősebbjei.
Yrannon az egyetlen állam a keleti kontinensen, aki nyíltan támogatta a Zhilar birodalom törekvéseit, és ők az egyetlenek, akiknek a mai napig kapcsolatuk van a Felső Síkokra költözött császársággal. A zhilar diplomaták gyakori vendégek a kék mágusok palotáiban, bár a látogatások célja, és így a két ország közös tervei a külvilág számára máig ismeretlenek. A császárság befolyása azonban nem kérdőjelezhető meg, Yrannon az egyetlen jelentős enerithi ország, ahol kifejezetten üldözik a halhatatlan vérűeket, és nem tűrik meg őket határaikon belül.
Erős hadsereget tartanak fent, katonai erejük és mágikus fejlettségük legyőzhetetlen erővé teszi Yrannont a többi ország számára. Szerencséjükre azonban a Kékköpenyesek Rendje nem híres a hódítási törekvéseikről, nagyobb figyelmet fordítanak a mágia tanainak kutatására, mint a földrajzi értelemben vett terjeszkedésre. Erejük miatt azonban megkerülhetetlen politikai erőnek számítanak, kevesen mernek nyíltan szembeszállni velük, így fordulhat elő, hogy a harci tudásban és mágikusan is képzett inkvizítoraik számos országban tevékenykednek, és bár támogatást jellemzően nem kapnak, de megtűrt személyeknek számítanak a legtöbb szövetséges államban.
Az yrannoni inkvizítorok regulái pedig veszélyesen rugalmasak annak meghatározásában, hogy mi is jelent valóban fenyegetést a kontinens békéjére nézve, így nem egyedi eset, hogy a manát valóban gonosz célokra használó renegát mágiahasználók és boszorkányok helyett sokszor bizony a halhatatlanok utódaival kerülnek összetűzésbe.
Az országba gyakran a Kalmárhadurak Ligájának segítségével hozzák távoli országokból a mágiára fogékony gyermekeket, akiket pénzért vagy más egyéb ellenszolgáltatásért cserébe elad a családjuk, vagy csak szeretné őket ezáltal kimenekíteni abból a kilátástalan életből, ami nekik jutott osztályrészül. A gyermekeket szigorú rend szerint hosszú évtizedekig oktatják a mágia különböző formáinak megismerésére, emellett pedig nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy tanult és bölcs embert faragjanak a növendékekből.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ